Registrazione prodotto

Ottieni un'estensione della garanzia

Vietnam (Việt Nam)

Chào mừng đến với dịch vụ đăng ký trực trực tuyến của ZEISS

Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm chất lượng cao của ZEISS.

Từ ngày mua* bạn có bốn tuần để đăng ký trực tuyến thiết bị của mình. Sau đó bạn sẽ nhận được dịch vụ bảo hành của ZEISS có hiệu lực đến ba năm.

Hệ thống đăng ký trực tuyến của ZEISS rất nhanh chóng và dễ dàng. Thông tin đăng ký của bạn chỉ được sử dụng cho mục đích bảo hành. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận chứa số đăng ký trực tiếp từ ZEISS.

Su questo sito Web utilizziamo cookie. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati dai siti Web sul computer dell’utente. Ampiamente utilizzati, i cookie sono strumenti di ausilio per migliorare le pagine e rappresentarle in maniera ottimizzata. Consultando le nostre pagine l’utente acconsente al loro impiego. Di più